Arkiv for juli 2011

Forberedelse af spanter til Fønix

spante_120711.png

Fra morgenstunden bestod arbejdet i at opskære spanter ud af 4 m. lange askeplanker.  Et tungt og tidskævende arbejde. At opskære  spantelister er en krævende prøvelse for rundsaven, da den lange, tunge askeplanke skæres af en forholdsvis tynd savklinge, der hurtigt bliver varm og dermed kan bøje/slingre.

Men det gik rimeligt godt, og der er opskåret 16 gode hovedspanter, som giver skibet form og som sædeplankerne senere skal placeres på.

Kanterne på spanterne er høvlet af, og Sonja hjalp med at lave et langt “havebassin” hvori listerne ligger i blød til i morgen.

Billedet viser meget godt arbejdsindholdet for dagen i morgen. Det er fra et tidligere illustrationsforsøg, derfor spiller det ingen rolle, at denne er så skæv, som den er. Spanten dampbøjes og skal efter hærdning sættes sammen til denne spant/sædeform.  TIl forskel fra tidligere, vil de to støtter blive monteret anderledes end sidst, hvor de blev naglet til sæderne, men bundet til spanter og bordlægning. Denne gang skal støtterne kiles op i spanterne så de på den måde holdes på plads.

Vejrudsigten lover ikke ligefrem sommer i morgen, men spantebøjningen kan sagtens foregå i regnvejr, og Jørgen kommer og hjælper mig.

Den flotte røde skibsform bag spant/sæde konstruktionen blev i sin tid  lavet af Thomas B. Sørensen. Han var en af de meget virksomme hjælpere ved Vildhoppe-byggeriet.  Tanken er at Skibsformen skal pryde Spejderhytten med  Bronzealderlaugets navnetekst.

Fuglen Fønix tager sin begyndelse

Tegning

I dag mandag 11. juli blev spantskabelonerne taget i øjesyn, og en vurdering af skibets endelige størrelse er blevet skønnet på baggrund af de tilgængelige materialer. Nogle af de gamle spantskabeloner kan genbruges, og en opstilling af disse giver denne bedømmelse af fartøjets længde, og bredde: Til sammenligning har jeg skrevet målene i parentes for Vildhoppen: Længde 11 m.  ( 24,5 m.)   Bredde 180 cm. ( 220 cm.)   Højde 45  cm.  ( 70  cm.)

Besætningsantal bliver 14 - 16 personer  ( Vildhoppen 42 personer) Den væsentligste ændring er selvfølgelig den halve længde ( 55 % kortere) og en beskeden indsnævring af bredden med 20%. Højden er reduceret med hele 35 %, hvilken faktisk er den mest betydningsfulde ændring. Reduktion af højden skal ses i forhold til sandsynligheden for at vand skal skylle ind over rælingen, hvilket naturligvis vil være katastrofalt, hvis det bliver for voldsomt. På den anden side skal fordelene ses i forhold til mandskabets nye muligheder for at sidde endnu lavere i fartøjet ( giver fartøjet et lavere tyngdepunkt), men vigtigere er det den langt større bevægelsesfrihed under paddeltagene.

Et trænet mandskab, vil med forflytning af kroppen, kunne forrykke skibets menneskelige “ballast” i manøvreringsøjemed. Dette  er langt enklere at øve med færre end med flere deltagere, og da det nye fartøj kan rumme 14 - 16 deltagere modsat Vildhoppens 42, vil skibets egenskaber til vands kunne udnyttes langt mere effektivt. Hermed menes muligheden for mandskabet i den ene side kan flytte sig tættere mod midten, samtidigt som at mandskabet i den anden side læner sig længere ud for at tage nogle kraftige paddeltag. Det kan betyde en hurtigere og mere effektiv drejning med en kantning af skibet, men det skal understreges, at det kræver et godt trænet sammenkørt mandskab. Det vil kunne trænes med større mening i en almindelig kano, så alle ikke skal møde op til en gang træning hver gang. Så vil man også erfare de risici der er forbundet med forkert manøvrering.

spander_110711.png

Jørgen Andersen var på arbejdspladsen og fik forevist skibets nye mål med muligheden for kristisk at vurdere forandringerne. De næste dage bliver dampbøjning af de nye spanter, tilskæring af sæderne til montering på spanterne når de er hærdede og tørre. Dette arbejde sker tirsdag - torsdag. Derfra kan spante/sæde-konstruktionen opstilles på beddingen og det egentlige fartøjet vil langsomt vokse frem fra de mange dele der flyder rundt omkring på pladsen.

Bygning af ”Fugl Fønix”

Bygning af ”Fugl Fønix”.
Et fortidens skib genrejst i erfaringerne fra vores bygning af Vildhoppen i 2007.
Strandhusene 11. – 29. juli 2011

Søsætning i begyndelsen af august

Bronzealderlauget inviterer til bygning af et nyt bronzealderskib gennem en 14 dages workshop i Strandhusene.
14 dage med skibsbygning, kano-og kajaksejlads, sejlads med Umiaq, foredrag og andre improviserede aktiviteter.
Det nye skib bygges i den halve længde af Vildhoppen, som var 25 m.
Et fartøj på de 12 m. svarer godt til størrelsen af de fartøjer som Umiaqer fra Grønland, indianernes Montrealkanoer fra Canada og Nordvestkystindianernes dug-out canoes, alle veltestede fartøjer.
I forhold til sidst hvor Vildhoppen krævede 42 mands besætning, vil dette nye fartøj kunne transporteres og anvendes af blot 6 personer.
Vi gjorde os mange byggeerfaringer undervejs med Vildhoppen. Det var et forhistorisk eksperiment. De erfaringer skal bringes i erindring med ændring af byggemetoder, så meget mere kan udføres enkelt og effektivt.
Deltagelse i projektet sker på frivillig basis. Man sørger selv for teltudstyr, mad mv. i forløbet.
Af hensyn til de løbende foreningsudgifter i Strandhusene samt det forsikringsmæssige ansvar afkræves medlemsafgift på 200 kr.
Man behøver ikke deltage alle dage. Timer og få dage kan være en velkommen hjælp.
Programmet for de 14 dage lægges ud på www.bronzealdercenter.dk i midten af denne uge.
Meld gerne tilbage om din interesse for at deltage, så vi kan planlægge videre og fuldende programmets indhold.
I fællesskab vil vi forsøge at gøre byggeriet til en festival med aktiviteter til lands og til vands.
Velkommen til bygning af Fugl Fønix! ( Det nye skibs navn afsløres endeligt ved søsætningen)

Svend Ulstrup

Byggeleder

Fortsæt læsning ‘Bygning af ”Fugl Fønix”’