Indkaldelse til Generalforsamling

 

I henhold til vedtægterne indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag den 4. juni kl. 19.00
Generalforsamlingen afholdes i Strandhusene, Egebjergvej 231, Anneberg/ “FDF Lejrplads”

grund_260508.jpg

Bestyrelsen beklager den sene indkaldelse til generalforsamlingen. Det skyldes flere forhold, men især, at Bronzealderlauget har fået mulighed for at erhverve FDF-spejdernes ejendom ved Strandhusene. Det er et fantastisk sted, som giver mulighed for et væld af aktiviteter og også kan danne den ideelle ramme om Vildhoppen og det skibslanghus, som kommunen har vedtaget at give midler til.

Vi har brugt mange kræfter på at finde ud af, hvordan vi bedst kan finansiere overtagelsen af det nye sted. Flere økonomiske konstruktioner er under overvejelse, og bestyrelsen har møde med en sagkyndig, som vil orientere os om fordele og ulemper ved de forskellige løsningsmodeller.

Kommunen (Kulturforvaltningen), som har formidlet kontakten mellem os og FDF-spejderne, er meget glade for udviklingen og støtter projektet, som også vil løse pladsproblemerne i museets regi.

Ejendommen omfatter godt 3 tdr. strandgrund og en veludstyret, men noget slidt spejderhytte. Der er naturligvis løbende udgifter forbundet med at eje stedet, og der skal vedligeholdes en del på arealet samt renoveres på huset.

Bestyrelsen vil fremlægge en oversigt over de praktiske og økonomiske forhold, som er forbundet med stedet.

Mødet indledes med en orientering om købet af spejdergrunden og laugets fremtidige muligheder og aktiviteter, da vi nu har helt andre muligheder - med tilhørende forpligtelser - end tidligere.

Der vil derfor før generalforsamlingen blive udsendt forskellige forslag til dagsordenens pkt. 4. Der vil også blive stillet forslag om forhøjelse af kontingentet  (pkt. 5.)

Formand og et bestyrelsesmedlem er på valg, men der skal tages stilling til valg om yderligere nogle bestyrelsesposter.

Medlemmerne bedes indsende forslag til generalforsamlingen inden 1. juni. Indkomne forslag udsendes i dagene efter til jer alle.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning:

Stemmeret til generalforsamlingen har kun de fremmødte medlemmer. Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Venlig hilsen bestyrelsen v/ konstitueret formand Jesper Wad

 

 

0 Kommentarer til “Indkaldelse til Generalforsamling”


  1. Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

Du skal login for at skrive en kommentar.