Ny bestyrelse - nye projekter for 2011

På den netop afviklede generalforsamling 26. februar 2011 blev følgende valgt til bestyrelsen:

Formand Thomas Nexø
Kasserer Peter Koch
Bestyrelsesmedlemmer Henrik Gideon, Palle Ankerstjerne, Hans Hedegaard,
Suppleant Stig Madsen og som revisor Svend Ulstrup.
Thomas Nexø er en gammel kending og var meget aktiv omkring byggeriet af Vildhoppen. Det samme gælder for Henrik Gideon, Hans Hedegaard ( tømreren)  og Stig Madsen. Peter Koch er bosat i Høve og har en forkærlighed for Odsherreds historie. Palle Ankerstjerne interesserer sig for at støtte de lokale initiativer i Strandhusene.

Generalforsamlingen besluttede blandt meget andet, at der skal bygges et nyt skib i 2011. Arbejdet igangsættes, når permafrosten har sluppet sit tag i jorden. Det nye skib vil blive halvt så langt som Vildhoppen der var 25 m. langt. Et fartøj på de ca. 12 m. længden har historisk meget tilfælles med historiske fartøjer fra andre egne af verden.
Mange umiaqer i Grønland var 12 m., det samme gælder de store Montreal-kanoer, som indianerne brugte i transporten af pelsværk gennem de 3 store søer på vej mod Hudson Bay. Dug-out canoes fra Nordvestkysten af USA og Canada og mange fartøjer fra Stillehavet havde denne klassiske længde.
Skibets mange dele vil blive bearbejdet, inden beddingen sættes op i maj-juni. Over 14 dage til sommer vil skibet blive færdigbygget og olieret grundigt inden navngivning og søsættelse.Mens byggeriet tager fart vil Vildhoppen “trone” ved siden af i sit ophæng.
Stig Madsen og Henrik Gideon ydede et formiddabelt arbejde ved at give skibet en ordenlig omgang oliemaling sidste efterår.  Skibet er malet sort med røde sæder.  Mange teknikker kan vi visuelt hente fra Vildhoppens konstruktion, men med baggrund i vores erfaringer vil nye teknikker optræde og blive anvendt på det nye skib.
Læs mere om forberedelserne til det nye skib i den kommende tid.
Vi har fået henvendelser fra træbådsforskere i Norge, som har delt vores begejstring for “levende fartøjer”.  De har til vores glæde, men sikkert til endnu en provokation overfor de såkaldt arkæologiske eksperter, fremført at et af Norges nationalfartøjer med stor sandsynlighed har udviklet sig fra en skindbåd til en træbåd.  Seneste arkæologiske statement er, at nordisk bådbygningsteknik er en udvikling af stenaldermandens udhulede ege, som blev påsat langsgåede bord. Dermed var klinkbygning den efter deres mening en logiske udvikling.

Fra en anden norsk skindbådbygger, Anders Thygesen, har vi nu resultatet af bygning af en skindbåd, som skulle have været anvendt i besejlingen af små øer vest for Bergen.  På disse små øer langt fra land, er der spor af stor menneskelig aktivitet i stenalderen. Man mener at udhulede stokbåde næppe har været anvendt i dette noget oprørte farvand. Anders´skindbåd var et bestillingsprojekt fra Norsk TV, som sammen med arkæologer ville afprøve roning/padling i en skindbåd i besejling af Vestnorske øer.
2-3-2011  Svend Ulstrup

0 Kommentarer til “Ny bestyrelse - nye projekter for 2011”


  1. Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

Du skal login for at skrive en kommentar.