Bygning af ”Fugl Fønix”

Bygning af ”Fugl Fønix”.
Et fortidens skib genrejst i erfaringerne fra vores bygning af Vildhoppen i 2007.
Strandhusene 11. – 29. juli 2011

Søsætning i begyndelsen af august

Bronzealderlauget inviterer til bygning af et nyt bronzealderskib gennem en 14 dages workshop i Strandhusene.
14 dage med skibsbygning, kano-og kajaksejlads, sejlads med Umiaq, foredrag og andre improviserede aktiviteter.
Det nye skib bygges i den halve længde af Vildhoppen, som var 25 m.
Et fartøj på de 12 m. svarer godt til størrelsen af de fartøjer som Umiaqer fra Grønland, indianernes Montrealkanoer fra Canada og Nordvestkystindianernes dug-out canoes, alle veltestede fartøjer.
I forhold til sidst hvor Vildhoppen krævede 42 mands besætning, vil dette nye fartøj kunne transporteres og anvendes af blot 6 personer.
Vi gjorde os mange byggeerfaringer undervejs med Vildhoppen. Det var et forhistorisk eksperiment. De erfaringer skal bringes i erindring med ændring af byggemetoder, så meget mere kan udføres enkelt og effektivt.
Deltagelse i projektet sker på frivillig basis. Man sørger selv for teltudstyr, mad mv. i forløbet.
Af hensyn til de løbende foreningsudgifter i Strandhusene samt det forsikringsmæssige ansvar afkræves medlemsafgift på 200 kr.
Man behøver ikke deltage alle dage. Timer og få dage kan være en velkommen hjælp.
Programmet for de 14 dage lægges ud på www.bronzealdercenter.dk i midten af denne uge.
Meld gerne tilbage om din interesse for at deltage, så vi kan planlægge videre og fuldende programmets indhold.
I fællesskab vil vi forsøge at gøre byggeriet til en festival med aktiviteter til lands og til vands.
Velkommen til bygning af Fugl Fønix! ( Det nye skibs navn afsløres endeligt ved søsætningen)

Svend Ulstrup

Byggeleder

PS. “Fugl Fønix”-myten :
Beskrivelse af dette motiv:

Ifølge ægyptiske kilder sås der af og til en hellig fugl ved templet i Heliopolis, Solgudens by. På nogle af de ældste og bedste afbildninger ligner føniksen en hejre. Fuglen blev symbol for den opgående sol, dvs. dagen og den evige genfødsel. Ifølge en ægyptisk myte forvandlede Osiris sig til en føniks i Heliopolis. Fuglen blev undertiden afbildet i et træ ved siden af Osiris’ kiste og symboliserer således Osiris’, den dødes, genopstandelse efter døden. I græske kilder, bl.a. Herodot, er føniksfuglens periodiske fornyelse i centrum. Senere fortællere har udviklet historien om Føniks-fuglen. Ovid og Mela fortalte, at Føniks byggede sig en rede af røgelse og døde i den. Ifølge Artemidor brændte fuglen op i sin rede af røgelse og myrra, hvorpå der opstod en ny Føniks- fugl ud af asken. Denne fortælling om Føniks blev udbredt og har holdt indtil i dag, blandt andet overleveret af middelalderens kristne munke, der kunne bruge Føniks som Kristus-symbol pga. dens frivillige død, genfødsel efter døden og dens ubesmittede fødsel.

Kilder: Salmonsens Konservationsleksikon, 1920

250px-phoenix-bertuch.jpg