Fuglen Fønix tager sin begyndelse

Tegning

I dag mandag 11. juli blev spantskabelonerne taget i øjesyn, og en vurdering af skibets endelige størrelse er blevet skønnet på baggrund af de tilgængelige materialer. Nogle af de gamle spantskabeloner kan genbruges, og en opstilling af disse giver denne bedømmelse af fartøjets længde, og bredde: Til sammenligning har jeg skrevet målene i parentes for Vildhoppen: Længde 11 m.  ( 24,5 m.)   Bredde 180 cm. ( 220 cm.)   Højde 45  cm.  ( 70  cm.)

Besætningsantal bliver 14 - 16 personer  ( Vildhoppen 42 personer) Den væsentligste ændring er selvfølgelig den halve længde ( 55 % kortere) og en beskeden indsnævring af bredden med 20%. Højden er reduceret med hele 35 %, hvilken faktisk er den mest betydningsfulde ændring. Reduktion af højden skal ses i forhold til sandsynligheden for at vand skal skylle ind over rælingen, hvilket naturligvis vil være katastrofalt, hvis det bliver for voldsomt. På den anden side skal fordelene ses i forhold til mandskabets nye muligheder for at sidde endnu lavere i fartøjet ( giver fartøjet et lavere tyngdepunkt), men vigtigere er det den langt større bevægelsesfrihed under paddeltagene.

Et trænet mandskab, vil med forflytning af kroppen, kunne forrykke skibets menneskelige “ballast” i manøvreringsøjemed. Dette  er langt enklere at øve med færre end med flere deltagere, og da det nye fartøj kan rumme 14 - 16 deltagere modsat Vildhoppens 42, vil skibets egenskaber til vands kunne udnyttes langt mere effektivt. Hermed menes muligheden for mandskabet i den ene side kan flytte sig tættere mod midten, samtidigt som at mandskabet i den anden side læner sig længere ud for at tage nogle kraftige paddeltag. Det kan betyde en hurtigere og mere effektiv drejning med en kantning af skibet, men det skal understreges, at det kræver et godt trænet sammenkørt mandskab. Det vil kunne trænes med større mening i en almindelig kano, så alle ikke skal møde op til en gang træning hver gang. Så vil man også erfare de risici der er forbundet med forkert manøvrering.

spander_110711.png

Jørgen Andersen var på arbejdspladsen og fik forevist skibets nye mål med muligheden for kristisk at vurdere forandringerne. De næste dage bliver dampbøjning af de nye spanter, tilskæring af sæderne til montering på spanterne når de er hærdede og tørre. Dette arbejde sker tirsdag - torsdag. Derfra kan spante/sæde-konstruktionen opstilles på beddingen og det egentlige fartøjet vil langsomt vokse frem fra de mange dele der flyder rundt omkring på pladsen.