Arkiv

Forberedelse af spanter til Fønix

spante_120711.png

Fra morgenstunden bestod arbejdet i at opskære spanter ud af 4 m. lange askeplanker.  Et tungt og tidskævende arbejde. At opskære  spantelister er en krævende prøvelse for rundsaven, da den lange, tunge askeplanke skæres af en forholdsvis tynd savklinge, der hurtigt bliver varm og dermed kan bøje/slingre.

Men det gik rimeligt godt, og der er opskåret 16 gode hovedspanter, som giver skibet form og som sædeplankerne senere skal placeres på.

Kanterne på spanterne er høvlet af, og Sonja hjalp med at lave et langt “havebassin” hvori listerne ligger i blød til i morgen.

Billedet viser meget godt arbejdsindholdet for dagen i morgen. Det er fra et tidligere illustrationsforsøg, derfor spiller det ingen rolle, at denne er så skæv, som den er. Spanten dampbøjes og skal efter hærdning sættes sammen til denne spant/sædeform.  TIl forskel fra tidligere, vil de to støtter blive monteret anderledes end sidst, hvor de blev naglet til sæderne, men bundet til spanter og bordlægning. Denne gang skal støtterne kiles op i spanterne så de på den måde holdes på plads.

Vejrudsigten lover ikke ligefrem sommer i morgen, men spantebøjningen kan sagtens foregå i regnvejr, og Jørgen kommer og hjælper mig.

Den flotte røde skibsform bag spant/sæde konstruktionen blev i sin tid  lavet af Thomas B. Sørensen. Han var en af de meget virksomme hjælpere ved Vildhoppe-byggeriet.  Tanken er at Skibsformen skal pryde Spejderhytten med  Bronzealderlaugets navnetekst.

Fuglen Fønix tager sin begyndelse

Tegning

I dag mandag 11. juli blev spantskabelonerne taget i øjesyn, og en vurdering af skibets endelige størrelse er blevet skønnet på baggrund af de tilgængelige materialer. Nogle af de gamle spantskabeloner kan genbruges, og en opstilling af disse giver denne bedømmelse af fartøjets længde, og bredde: Til sammenligning har jeg skrevet målene i parentes for Vildhoppen: Længde 11 m.  ( 24,5 m.)   Bredde 180 cm. ( 220 cm.)   Højde 45  cm.  ( 70  cm.)

Besætningsantal bliver 14 - 16 personer  ( Vildhoppen 42 personer) Den væsentligste ændring er selvfølgelig den halve længde ( 55 % kortere) og en beskeden indsnævring af bredden med 20%. Højden er reduceret med hele 35 %, hvilken faktisk er den mest betydningsfulde ændring. Reduktion af højden skal ses i forhold til sandsynligheden for at vand skal skylle ind over rælingen, hvilket naturligvis vil være katastrofalt, hvis det bliver for voldsomt. På den anden side skal fordelene ses i forhold til mandskabets nye muligheder for at sidde endnu lavere i fartøjet ( giver fartøjet et lavere tyngdepunkt), men vigtigere er det den langt større bevægelsesfrihed under paddeltagene.

Et trænet mandskab, vil med forflytning af kroppen, kunne forrykke skibets menneskelige “ballast” i manøvreringsøjemed. Dette  er langt enklere at øve med færre end med flere deltagere, og da det nye fartøj kan rumme 14 - 16 deltagere modsat Vildhoppens 42, vil skibets egenskaber til vands kunne udnyttes langt mere effektivt. Hermed menes muligheden for mandskabet i den ene side kan flytte sig tættere mod midten, samtidigt som at mandskabet i den anden side læner sig længere ud for at tage nogle kraftige paddeltag. Det kan betyde en hurtigere og mere effektiv drejning med en kantning af skibet, men det skal understreges, at det kræver et godt trænet sammenkørt mandskab. Det vil kunne trænes med større mening i en almindelig kano, så alle ikke skal møde op til en gang træning hver gang. Så vil man også erfare de risici der er forbundet med forkert manøvrering.

spander_110711.png

Jørgen Andersen var på arbejdspladsen og fik forevist skibets nye mål med muligheden for kristisk at vurdere forandringerne. De næste dage bliver dampbøjning af de nye spanter, tilskæring af sæderne til montering på spanterne når de er hærdede og tørre. Dette arbejde sker tirsdag - torsdag. Derfra kan spante/sæde-konstruktionen opstilles på beddingen og det egentlige fartøjet vil langsomt vokse frem fra de mange dele der flyder rundt omkring på pladsen.

Bygning af ”Fugl Fønix”

Bygning af ”Fugl Fønix”.
Et fortidens skib genrejst i erfaringerne fra vores bygning af Vildhoppen i 2007.
Strandhusene 11. – 29. juli 2011

Søsætning i begyndelsen af august

Bronzealderlauget inviterer til bygning af et nyt bronzealderskib gennem en 14 dages workshop i Strandhusene.
14 dage med skibsbygning, kano-og kajaksejlads, sejlads med Umiaq, foredrag og andre improviserede aktiviteter.
Det nye skib bygges i den halve længde af Vildhoppen, som var 25 m.
Et fartøj på de 12 m. svarer godt til størrelsen af de fartøjer som Umiaqer fra Grønland, indianernes Montrealkanoer fra Canada og Nordvestkystindianernes dug-out canoes, alle veltestede fartøjer.
I forhold til sidst hvor Vildhoppen krævede 42 mands besætning, vil dette nye fartøj kunne transporteres og anvendes af blot 6 personer.
Vi gjorde os mange byggeerfaringer undervejs med Vildhoppen. Det var et forhistorisk eksperiment. De erfaringer skal bringes i erindring med ændring af byggemetoder, så meget mere kan udføres enkelt og effektivt.
Deltagelse i projektet sker på frivillig basis. Man sørger selv for teltudstyr, mad mv. i forløbet.
Af hensyn til de løbende foreningsudgifter i Strandhusene samt det forsikringsmæssige ansvar afkræves medlemsafgift på 200 kr.
Man behøver ikke deltage alle dage. Timer og få dage kan være en velkommen hjælp.
Programmet for de 14 dage lægges ud på www.bronzealdercenter.dk i midten af denne uge.
Meld gerne tilbage om din interesse for at deltage, så vi kan planlægge videre og fuldende programmets indhold.
I fællesskab vil vi forsøge at gøre byggeriet til en festival med aktiviteter til lands og til vands.
Velkommen til bygning af Fugl Fønix! ( Det nye skibs navn afsløres endeligt ved søsætningen)

Svend Ulstrup

Byggeleder

Fortsæt læsning ‘Bygning af ”Fugl Fønix”’

Ny bestyrelse - nye projekter for 2011

På den netop afviklede generalforsamling 26. februar 2011 blev følgende valgt til bestyrelsen:

Formand Thomas Nexø
Kasserer Peter Koch
Bestyrelsesmedlemmer Henrik Gideon, Palle Ankerstjerne, Hans Hedegaard,
Suppleant Stig Madsen og som revisor Svend Ulstrup.
Thomas Nexø er en gammel kending og var meget aktiv omkring byggeriet af Vildhoppen. Det samme gælder for Henrik Gideon, Hans Hedegaard ( tømreren)  og Stig Madsen. Peter Koch er bosat i Høve og har en forkærlighed for Odsherreds historie. Palle Ankerstjerne interesserer sig for at støtte de lokale initiativer i Strandhusene.

Generalforsamlingen besluttede blandt meget andet, at der skal bygges et nyt skib i 2011. Arbejdet igangsættes, når permafrosten har sluppet sit tag i jorden. Det nye skib vil blive halvt så langt som Vildhoppen der var 25 m. langt. Et fartøj på de ca. 12 m. længden har historisk meget tilfælles med historiske fartøjer fra andre egne af verden.
Mange umiaqer i Grønland var 12 m., det samme gælder de store Montreal-kanoer, som indianerne brugte i transporten af pelsværk gennem de 3 store søer på vej mod Hudson Bay. Dug-out canoes fra Nordvestkysten af USA og Canada og mange fartøjer fra Stillehavet havde denne klassiske længde.
Skibets mange dele vil blive bearbejdet, inden beddingen sættes op i maj-juni. Over 14 dage til sommer vil skibet blive færdigbygget og olieret grundigt inden navngivning og søsættelse.Mens byggeriet tager fart vil Vildhoppen “trone” ved siden af i sit ophæng.
Stig Madsen og Henrik Gideon ydede et formiddabelt arbejde ved at give skibet en ordenlig omgang oliemaling sidste efterår.  Skibet er malet sort med røde sæder.  Mange teknikker kan vi visuelt hente fra Vildhoppens konstruktion, men med baggrund i vores erfaringer vil nye teknikker optræde og blive anvendt på det nye skib.
Læs mere om forberedelserne til det nye skib i den kommende tid.
Vi har fået henvendelser fra træbådsforskere i Norge, som har delt vores begejstring for “levende fartøjer”.  De har til vores glæde, men sikkert til endnu en provokation overfor de såkaldt arkæologiske eksperter, fremført at et af Norges nationalfartøjer med stor sandsynlighed har udviklet sig fra en skindbåd til en træbåd.  Seneste arkæologiske statement er, at nordisk bådbygningsteknik er en udvikling af stenaldermandens udhulede ege, som blev påsat langsgåede bord. Dermed var klinkbygning den efter deres mening en logiske udvikling.

Fra en anden norsk skindbådbygger, Anders Thygesen, har vi nu resultatet af bygning af en skindbåd, som skulle have været anvendt i besejlingen af små øer vest for Bergen.  På disse små øer langt fra land, er der spor af stor menneskelig aktivitet i stenalderen. Man mener at udhulede stokbåde næppe har været anvendt i dette noget oprørte farvand. Anders´skindbåd var et bestillingsprojekt fra Norsk TV, som sammen med arkæologer ville afprøve roning/padling i en skindbåd i besejling af Vestnorske øer.
2-3-2011  Svend Ulstrup

Vildhoppen oktober 2009

vildhoppen_291009.jpg

Her sidst i oktober 2009 er hørdugen blevet taget af vildhoppen - som man kan se er skellettet i en meget fin stand.

Vildhoppen skal i stativ.

Så ser det ud til at der er fundet en løsning på Vildhoppens placering. Torsdag d. 4. juni om aftenen skal Vildhoppen placeres i sit nye stativ.

vildhoppen_020609.jpg 

vildhoppen_050609.jpg 

Det består af pæle ud for hvert sæde, og imellem dem spændes et gjorde bånd. På den måde kan Vildhoppen bringes tilbage i sin flotte form og hæves et stykke over jorden så den præcenterer sig bedst mulig.Derefter skal beklædningen strammes op.  Den skal behandles osv. Grindabyghuset skal stilles op så Vildhoppen kommer under tag. Fortsæt læsning ‘Vildhoppen skal i stativ.’

Vildhoppen er kommet i dok

vildhoppen3_050608.jpg

Solens stråler kastede lange skygger på Egebjergvej, mens de 19 deltagere bar Vildhoppen fra Møddingen til stranden for anden gang i sit unge liv.

vildhoppen_050608

Fjordens næsten blanke vand gav de bedste betingelser for en sejlads og flytning af skibet.

Destinationen var dens og vores nye tilholdssted ved Strandhusene.
Fortsæt læsning ‘Vildhoppen er kommet i dok’

Vildhoppen sejler igen

Vildhoppen står stadigt på Møddingpladsen ved museet. For første gang i mere end et år er det knasende tørt. Skibet er derfor i en lav vægtklasse. Derfor agter vi at flytte skibet til dets nye placering ved Strandhusene.

sejlladsen den 5. maj

Vi planlægger at flytte skibet torsdag aften d. 5. juni kl. 20.00.Vi håber da at få en af disse aftener, hvor fjordens overflade er spejlblank, så vi kan padle det af sted.12 studerende står parat til at hjælpe. Vi har anskaffet en “presenning”, som er helt vandtæt, og som svøbes under bunden, da denne er blevet gennemhullet i vinter, for at vandet fra oven kunne sive ud. Det er derfor en prøvelse i en højere ingeniørkunst, der ligger bag skibets flytning. Når skibet er vel fremme og placeret på sin nye plads, bydes der på islagkage.

Indkaldelse til Generalforsamling

 

I henhold til vedtægterne indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag den 4. juni kl. 19.00
Generalforsamlingen afholdes i Strandhusene, Egebjergvej 231, Anneberg/ “FDF Lejrplads”

grund_260508.jpg

Fortsæt læsning ‘Indkaldelse til Generalforsamling’

Bronzealderskibet er hjemløs!!!!

skibet i modlys

Skibet er nu flyttet udenfor igen, da laden skal bruges til andet formål.

Nu risikerer den et hurtigt forfald.

Der arbejdes derfor ihærdigt på at finde en løsning, således at der kan bygges et langhus rundt om skibet og beskytte den mod vand og vind.

Det er anslået til at skulle koste omkring 60.000 kr at få dette arbejde udført.