Bronzealderlauget
 
 
 
Bronzealderlauget blev stiftet 7. nov. 2006 på Anneberg.
 
Laugets formål er at bygge, bruge og vedligeholde bronzealderskibet som søsættes 5. maj 2007,  når solvognen vender tilbage til Odsherred.
 
Lauget holder til i “Kajakværkstedet” på Anneberg, hvor arbejdet foregår i de kolde vintermåneder frem til marts.
 
Indmeldelse i lauget foregår via kasseren ( se “stammen” til højre på siden).
 
Laugets medlemmer kan bidrage til realisering af skibet og dermed indplaceres i arbejdsgrupper efter ønsker og forudsæninger, eller, man kan optræde som opmuntrende og mindre aktivt medlem og hjælpe til efter tid og evne. Du er velkommen!
 
Der er arbejdsopgaver til alle. Hold dig ikke tilbage - du er vigtig, og din indsats er betydningsfuld for at vi kan få succes.
 
Vi søger alle former for håndværktøj, som vi modtager med  et stort tak, som den eneste beskedne modydelse!
 
Vi modtager også alle kobberrester og tin til støbning af bronze. Det kunne være rester af kobberrør og plader, gamle låse og vandhaner samt tinlysestager mv., som har haft sin tid.
 
Arbejdsgruppernes opgaver ændres i takt med at skibet taget form og andre opgaver melder sig.
 
Opgaver Februar:
-  Træ i skoven fældes,  skal bæres ud og fragtes til værksted.
-  Spanter bøjes.
-  Tofter skæres til.
-  Tofte-spantesystem konstrueres ved hjælpe af besnøring  og dyvler ( 21 stk).
-  Syning af dragter i uldklæde.
 
Opgaver Marts:
- Opstilling af bedding.
- Opsætning af alle tofte-spanter.
- Bordlægning klargøres til påsurring.
- Rælinger høvles og splejses sammen i 25 m. langt stykke.
- Syning af dragter i uldklæde.
 
Opgaver April:
- Arbejdspladsen klargøres for besøgende publikum.
- Lauget arrangerer workshops.
- Smedjen sættes igang for bronzesmedning/støbning.
- Skibet skal surres sammen.
- Stævnene skal monteres.
- “Skindet” skal sys og sættes på.
- Hele skibet skal olieres og tjæres.
- 42 padler skal skæres til og høvles.
- Færdigsyning af dragter.
 
Opgaver Maj:
- De sidste forberedelser og planlægning af festen for skibets søsætning.
- Dragterne tilpasses deltagerne.
- Blødt fodtøj til alle deltagerne til brug ved sejladsen.
 
 
Bestyrelsen:
Kasserer: Kjeld Jensen
Bestyrelsesmedlemmer:
Jesper Wad
Stig Madsen
Erik Frandsen
skole@bronzealdercenter.dk
Suppleant:
Thomas Nexøe
 
Kontaktperson:
Svend Ulstrup, 30 54 00 40
 
Medlemsskab:
Alle med interesse for     projektet kan blive medlemmer.
 
Kontingent:
Voksne: 100 kr.
Børn og unge u. 18 år: 50 kr.
 
Kontingentindbetaling til:
 
Sparekassen Vestsjælland
reg. nr.: 0517
kontonummer: 01 66 903
 
Oplys kasseren om dit navn, adressse, telefonummer og evt. din    e-mail adresse.
 
 
 
Donationer:
 
Lauget modtager med tak enhver form for økonomisk eller materiel støtte.
 
Vi afhenter gerne værktøj og andet brugbart som du  ikke længere har brug for. Alt har interesse.
 
Kontakt: tlf.    30 54 00 40.
 
 
 
 
 
 
 
Sponsorater:
 
Lauget modtager gerne sponsorstøtte, der etisk og moralsk er i ovenstemmelse med projektets målsætning og intensioner.
 
Odsherred Bronzealderlaug
“Kajakværkstedet” på Anneberg hvor bronzealderlauget arbejder.
I denne vinter arbejdes der  inde i værkstedet.