sejlladsen den 5. maj

Efter et stort kollektivt arbejde tilendebragte frivillige i Odsherred anstrengelserne og søsatte det som nu er verdens første og største bronzealderskib i 3.000 år.

I fineste ulddragter blev skibet båret til stranden for gennem de gamle ritualer at blive indviet til de store sejladser på havet som over himlens bue. “Egvedpigen” dansede sin frugtbarhedsdans på scenen over skibet, og en lille bronzealderpige foretog dåbs- og navngivning. Det mytiske stævnhovedet blev afsløret og skibet kunne stikkes i vandet. Med 42 mennesker ombord snoede skibet sig ud over Isefjordens smulte vande.

Som en “orm” slangede det sig vej gennem bølgerne til vild jubel for besætningen og til skræk for tilskuerne, der aldrig havde set et skib opføre sig sådan. Frygten for at skibet skulle knække sammen var tilskuernes største frygt, men en “vildhoppe” skal naturligvis kunne vrinske og sparke når den slippes løs for første gang.

Vi mennesker må så lære hende at kende, så hun sammen med os kan bringe os ud i fremtiden på de vilde vover. Med dette skib har vi vist hvordan Engelstrupskibet kan have set ud. Gennem skibsidens skind ses spanterne tydeligt, og de imponerende stævne knejser mod himlen med et imponerende hestehoved. Dette kan være “moderen” til alle de fremtidige så moderne vikingeskibe. Med den ekstremt høje skrogfleksibilitet - noget lignende er næppe set i moderne tid - var det en slående tanke hvorfor vikingeskibe har heddet “Ormen hin lange” osv.

Skibets fuldendelse og søsætning er første kapitel i at skabe et egentlig bronzealdercenter i Odsherred, der kan samle vore rigdomme kulturelt som naturmæssigt og være en attraktion for alle, der vil lære deres rødder at kende og forstå vore forfædres liv og virke.

Dette skal ske gennem aktiviteter og oplysning knyttet til bronzealderen. Bronzealdercenteret skal være en folkesag som alle indbydes til at deltage omkring. Bronzealderlauget er en foreningsdannelse som samler alle med tro på at Odsherred har noget ganske særligt, som vi kan præsentere omverdenen for.

Læs videre om lauget og vores planer for fremtiden her på hjemmesiden!