Næsten i mål for denne arbejdsperiode

Næsten for deprimerende at skrive om vejret. Alle kan ved selvsyn se ud af vinduet, og danne sig det sande indtryk af den danske sommer.

Vor gamle kending fra Rørvig Bjarne Østrup kom forbi med sin lille hjælper Silke på 3 år. Bjarne var en ihærdig “knudemand” på Vildhoppen med sans for besnøringer og høvlearbejde.

Man lad mig prøve at gøre status. Henrik kom om formiddagen og arbejdede med at runde kanter af sæderne. Hen på eftermiddagen tog Thomas over. Han havde gode erfaringer med at udstemme langsgående huller til montering af støttepinde i spantesektionerne.  Det fik han fuldendt og jeg mangler en justering af de sidste.  Derefter kan spantesektionerne opsættes så jeg kan tage et fuldendt billede med resultatet af vore fælles anstrengelser.

Alligevel er der meget “skjult” arbejde som ikke er synligt. Det er de rigtig mange lister til rælinger, bordlægning, stævne osv., osv.  De ligger og fylder godt i mit værksted med henblik på skæring og høvling ned til 10 mm. tykkelse. Højden eller bredden er så forøvrigt 100 mm.

Med opstillingen i morgen er det meget nemmere at se skibets form, og jeg kan dermed ændre på linieføringer i skroget, så vi får den bedst mulige form.  Når alt er synligt i 3-dimensionel udgave, kan jeg tegne skroget i profil og tværsnit.

Der skal lyde en stor tak til alle som har bidraget til det fælles projekt. 9 personer har deltaget aktivt i at bygge på skibet, og der har været forskellige nysgerrige besøgende.  Vi har ikke gjort det store nummer ud af at skabe opmærksomhed omkring projektet, men nu da vi er godt på vej, kan det være på sin plads at kommunikere skibsbyggeriet ud i en større kreds.  Fønix er trods alt det 2. skib i rækken af bronzealderskibe, som vil blive søsat, og vi bygger på vore gode erfaringer fra Vildhoppen i såvel byggeteknik som form og funktion.

Vi klør på igen fra 2. august og i morgen aften fredag skal jeg indsætte foto beddingsopstilling med spanter.